Protocol COVID per accedir a les instal·lacions!!!

PROTOCOL D’ACTUACIÓ I MESURES SANITÀRIES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN RELACIÓ AL COVID-19
AQUESTES MESURES SÓN D’OBLIGAT COMPLIMENT PER PART DE TOTS ELS SOCIS I SÒCIES DEL GRUP EXCURSIONISTA MALGRATENC EN L’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

PER PART DEL SOCI I USUARI DE LA SALA DE BLOC:

 1. Llegir-se i conèixer adequadament les mesures sanitàries i de seguretat adoptades.
 2. Obligació d’enviar el full de declaració responsable i de reconeixement de les mesures
  adoptades i del compliment de les mateixes.
 3. Obligació de realitzar l’entrada manual al registre d’entrada al centre.
 4. Obligació de l’autocompliment dels aforaments establerts.
 5. Obligació de l’higiene de mans, del calçat d’escalada i només de l’ús del magnesi líquid
  durant l’escalada.
 6. Obligació d’anar tota l’estona amb mascareta per la instal.lació (només i únicament
  podem treure’ns-la durant la realització del bloc i quan estem a dalt la paret).
 7. Obligació de netejar els aparells i útils que haguem fet servir (màrfegues, fitball, etc)
 8. Obligació de seguir la normativa i cartelleria disposada a tal efecte a l’entitat.
 9. Autoresponsabilitat de no anar a les instal.lacions del GEM en el menor símptoma de
  febre i de comunicar-ho a l’entitat en cas de tenir-ne i haver passat per les
  instal.lacions.
 10. Autoresponsabilitat de seguir totes i cadascuna de les obligacions pertinents pel bé del
  col·lectiu i pel bé del manteniment de l’obertura de les instal·lacions.
  PER PART DEL GEM:
 11. Neteja diària de les insta.lacions (s’ha passat a dos cops per setmana a cada dia).
 12. Senyalització d’espais i encartellament generalitzat.
 13. Limitació de l’ús dels vestuaris i wc a un (entrada).
 14. Obligar i facilitar l’ús de magnesi líquid per desinfectar les preses (conté alcohol).
 15. Disposició de dispensadors amb gel hidroalcohòlic, desinfectant del calçat i paper de
  neteja.
 16. Realització d’un registre de seguiment obligatori per la sala.
 17. Petició de l’exonerament de responsabilitat per part dels socis.
 18. Informació de totes les mesures mitjançant la web, el mailing específic als escaladors i
  in situ amb encartellament general.