La Junta

President: David Ros Labasa

Vice-Presidenta: Anna Aguilar Gutiérrez (Mina),

Secretaria: Laia Gómez Esparrech

Tresorer: Jofre Marès Maese

Vocal de material: Josep Nart Peremartí

Vocal de xarxes Socials: Oriol Gonzàlez Simeón

Vocal d’audiovisuals: Josep Gonzàlez Marquès

Vocal de la flama: Joan Simeon Piferrer

Vocal escalada: Jordi Masats Ordi