Condicions de les inscripcions

L’usuari haurà de realitzar la inscripció a la cursa a través de la web www.gem-malgrat.cat,  mitjançant la pàgina d’inscripció. L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament. Un cop realitzats se li enviarà una confirmació d’inscripció amb el codi del pagament. Totes les inscripcions que no hagin estat abonades en un termini de 24 hores seran anul·lades i perdran la reserva. Els pagaments es realitzaran mitjançant el nostre TPV virtual.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

No s’accepten devolucions de les inscripcions, encara que hi haurà la possibilitat de substitució del participant per una altra persona sense cap mena de cost, fins una setmana abans de la cursa i sempre hi quan se n’informi a l’organització mitjançant l’adreça de correu electrònic inscripcions@gem-malgrat.cat. En aquest correu electrònic s’ha de fer constar totes les dades de la inscripció i codi de pagament, afegint nom i cognoms, data i dades de contacte del primer inscrit i del substitut.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

L’organització es reserva el dret de modificar, posposar o suspendre part o la totalitat de la prova si apareguessin circumstàncies imprevisibles i que l’organització cregués suficients per no assegurar el bon desenvolupament de la proba.
En aquest cas, no es retornarà l’import de la inscripció ni cap tipus de compensació.