Escalada Esportiva: 19 de març

ÀncoraHORA I LLOC DE TROBADA: 8.00 del matí al GEM, allà ens repartirem entre els diferents cotxes i repartirem despeses
ÀncoraDURACIÓ APROXIMADA: 12 hores, es preveu la tornada pel les 8 del vespre
ÀncoraMODALITAT: Escalada esportiva
ÀncoraNIVELL: Iniciats amb coneixements tècnics bàsics
ÀncoraMATERIAL: peus de gat, magnesi, casc i arnés obligatori (el dimecres abans de la sortida el podeu passar a buscar pel Gem)
ÀncoraPERSONA DE CONTACTE: Xavier Gelpí (tel: 670 250 687, xaviergelpi@hotmail.com)
ÀncoraNo és necessari ser soci del Gem (però tindran prioritat) per poder participar a la sortida, però sí és imprescindible tenir la federativa C vigent. De no ser així, es tramitarà per aquesta activitat en concret el dimecres abans de la sortida al Gem de 20.00 a 21.30, el seu cost es de 5€.
El dimecres abans de la sortida el responsable de la sortida estarà al GEM per explicar i/o aclarir els dubtes a la gent que hi participi.