Assemblea general ordinària de socis

D’acord amb la Junta Directiva em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis del Grup Excursionista Malgratenc, que tindrà lloc al nostre local social, al Molí de Can Feliciano, el proper dia 29 de gener de 2016 a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona i última convocatòria, amb el següent Ordre del Dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.
 1. Informació sobre la marxa de l’entitat i de les activitats dutes a terme al llarg de l’any.
 1. Informació i aprovació de l’estat de comptes.
 1. Informació, revisió de quotes de socis (possible matrícula) i aprovació per part dels assistents.
 1. Proposta d’activitats per l’any 2016.
 2. Pressupost de l’entitat per l’any 2016.
 3. Informació, revisió i votació de l’ús i marxa del nou boulder de l’entitat: Quota d’ús, Accés, Gestió.
 4. Celebraciódels 40 anys del GEM
  1. Proposta de 100 socis al cim
  2. Roba tècnica commemorativa 40 anys

Malgrat de Mar. a 30 de novembre del 2015

 

El secretari,

Pedro Barbudo  Leòn