Assemblea general ordinària de socis 2017.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2017

 

D’acord amb la Junta Directiva em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis del Grup Excursionista Malgratenc, que tindrà lloc al nostre local social, al Molí de Can Feliciano, el proper dia 26 de gener de 2018 a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona i última convocatòria, amb el següent Ordre del Dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.
 2. Informació sobre la marxa de l’entitat i de les activitats dutes a terme al llarg de l’any.
 3. Informació i aprovació de l’estat de comptes
 4. Pressupost de l’entitat per l’any 2018
 5. Revisió de quotes d’usuaris del rocòdrom
 6. Dimissió del responsable de l’organització de la Festa de la Flama del Canigó, proposta de substituts i/o reducció de responsabilitats per part del GEM en aquesta festa
 7. Disposició del càrrec de president per haver sol·licitat espais públics per a la realització d’activitats diverses el cap de setmana del 30 de setembre i l’u d’octubre d’enguany com a representant de l’entitat.
 8. Proposta d’activitats per l’any 2018
 9. Modificació dels estatuts en quan a la durada del càrrec de La Junta
 10. Elecció de la quantitat i organisme al qual el GEM vol fer una aportació
 11. Precs i preguntes.