Agraïments als assistents de l’Assemblea i a la Festa del Voluntari

Des de la Junta, voldríem agraïr a tots els socis assistents a l’Assemblea la seva col·laboració per ajudar-nos en la pressa de decisions per la bona marxa de la nostra entitat i l’assistència de tots els voluntaris al sopar posterior. És invalorable la implicació amb la entitat.

Sense tots, això no seria possible, tots fem GEM!

 

En breu publicarem l’acta de l’assemblea.